Gebied no Gebied Uitvoerende Bestuurslid Werkwinkel datum Plek
12 GAUTENG-SUID Elphi Taljaard 08 Junie  Heidelberg
1 WES-KAAP 1 Hanlie Visser 17 Augustus Wellington, Langeberg Roosplaas
2 WES-KAAP 2 Riana Conradie 17 Augustus Wellington, Langeberg Roosplaas