BERAAD 2021

Tema vir 2021:

REISIGERS NA MôRE

GRONDWETWYSIGINGS
(Aangepas a.g.v. die COVID-19 pandemie)

GRONDWETWYSIGINGSPROSEDURE GEDURENDE DIE BERAADJAAR

DOEL:  Elke lid kry hierdeur die geleentheid om ‘n inset te lewer in die voortbestaan en groei van Die Dameskring.   Die Grondwet en Reglement is ons handleiding vir die reis na môre vir die volgende twee jaar.

Grondwetwysigingsprosedure hersien en goedgekeur Februarie 2021

Voorgestelde Grondwet- en Reglementwysiging met motivering hersien en goedgekeur April 2021

AKSIES:

 • Wysigingsvoorstelle moet voor of op 30 April 2021, ongeveer 4 maande voor die Beraad,  by Hoofkantoor ingedien wees op die voorgeskrewe vorm wat teen 01 Maart 2021 by Hoofkantoor beskikbaar sal wees.
 • Tydens die Junie UB-vergadering word alle wysigingsvoorstelle evalueer waarna ‘n dokument saamgestel word. Hierdie dokument tesame met ‘n kennisgewing in dié verband, moet teen 30 Julie 2021, 60 dae voor die Beraad, by alle takke wees.
 • Afgevaardigdes en verkose afgevaardigdes stem volgens hulle mandaat van hulle takke op die Beraad.

 

BERAAD 2021

 • Ek glo almal begin al opgewonde raak oor die komende beraad te Port Elizabeth.  Hierdie jaar sal almal daarin kan deel, aangesien alles ook virtueel beskikbaar sal wees.
 • Die tweejaarlikse beraad is altyd die hoogtepunt in die DK se tweejaar termyn.
 • Die sprekers sal in die Klits Klets bekendgestel word.  Hou dus elke uitgawe dop vir meer inligting van die Beraad.
 • Sien meegaande die amptelike uitnodiging en registrasievorm.
 • Elize Muller (Beraad komitee)

 

 • REGISTRASIE VIR BYWONING TE PORT ELIZABETH

  Plek: NG KERK SOMERSTRAND, Louis Botha 77, Summerstrand, Gqaberha. (Port Elizabeth)

  Beraad 2021 is‘n VIRTUELE BERAAD en word dus direk uitgesaai sodat ALLE lede die Beraad kan meemaak.

  Weens die Covid-19 regulasies en beperkinge kan ons in totaal 50 persone akkommodeer om in persoon die Beraad in PE by te woon. 20 van die 50 plekke gaan gevul word deur die huidige en nuwe Uitvoerende Bestuur asook administratiewe personeel. Daar is dus slegs plek vir ‘n verdere 30 lede om die Beraad in PE by te woon.

  Spertyd vir registrasie: 31 MEI 2021

  Kostes: R300/persoon (dit sluit koffie, verversings en etes in) Bewys van betaling moet hierdie vorm vergesel. Verwysing: Beraad + lidnommer

  Reis & verblyf: Lede is verantwoordelik vir hulle eie reis- en verblyfreëlings en die kostes daaraan verbonde.

  DIE DAMESKRING kan nie verantwoordelik gehou word vir enige reis- en verblyfkostes aangegaan indien die Covid-19 pandemie ons sou noodsaak om die Beraad te kanselleer nie.

 • NEEM ASSEBLIEF KENNIS VAN DIE VOLGENDE:

  Die eerste 30 persone wie se registrasievorm en bewys van betaling ontvang is, sal deur hoofkantoor in kennis gestel word. MOET ASSEBLIEF NIE REIS- EN VERBLYFREëLINGS TREF VOORDAT JY VAN HOOFKANTOOR BEVESTIGING ONTVANG HET DAT JOU PLEK GERESERVEER IS NIE. Daar sal onmiddellik kennis gegee word aan alle takvoorsitters sodra die 30 plekke gevul is.