Kontak Ons

Kantoor:

Administratiewe beampte: Karien Snyman
Telefoonnommer: 012 301 1761
Faksnommer: 086 416 4782
E-posadres: admin@dameskring.co.za
Fisiese adres: Gerard Moerdijk-huis, Die Voortrekkermonumentterrein, Eeufeesweg, GROENKLOOF 358-Jr, Pretoria, 0027
Posadres: DIE DAMESKRING (Hoofkantoor)
Posbus 2655, BROOKLYN SQUARE, 0075

Bankbesonderhede:

Bank: ABSA
Rekeningnaam: Die Dameskring
Rekeningnommer: 284 075 0062
Takkode: 632 005

 

Dagbestuur:

President: Coreen King c.king@nokwi.co.za 072 111 6825
       
Vise-president Elphi Taljaard 11i@tortilis.co.za 083 677 1118
       
Ander: Thea Janse van Rensburg finansies@dameskring.co.za 083 242 6281
       
  Helena Gregory helenagregory4@gmail.com 083 456 7452


Uitvoerende Bestuurslede:

Gebied 1  Wes-Kaap 1 Hanlie Visser pavbakery@telkomsa.net 082 466 5219
       
Gebied 2   Wes-Kaap 2 Riana Conradie conradiemcj@telkomsa.net 084 585 3650
       
Gebied 3   Oos-Kaap 1 Elize Müller mullerelize@gmail.com 084 715 1449
       
Gebied 4   Noord-Kaap Helena Gregory helenagregory4@gmail.com 083 456 7452
       
Gebied 5   Vrystaat-Sentraal/ -Suid Karn Botha karnbotha@hotmail.com 082 564 0967
       
Gebied 6   Vrystaat-Noord/ -Oos Sophia Herman jakenfia@gmail.com 082 575 9106
       
Gebied 7   Natal Sophia Herman jakenfia@gmail.com 082 575 9106
       
Gebied 8   Mpumalanga Thea Janse van Rensburg finansies@dameskring.co.za 083 242 6281
       
Gebied 9   Limpopo Susan Le Roux ssnleroux@gmail.com 082 298 9277
       
Gebied 10 Noordwes 1 Helena Gregory helenagregory4@gmail.com 083 456 7452
       
Gebied 10 Noordwes 2 Elphi Taljaard 11i@tortilis.co.za 083 677 1118
       
Gebied 10 Noordwes 3 Heléne Richter richterhw@telkomsa.net 082 377 9385
       
Gebied 11 Gauteng-Noord Heléne Richter richterhw@telkomsa.net 082 377 9385
       
Gebied 12 Gauteng-Suid Elphi Taljaard 11i@tortilis.co.za 083 677 1118
       
Gebied 13 Oos-Kaap 2 Marinda Schutte krompoort@mweb.co.za 082 292 1929

Kontak ons