Projekte

Waardes vir Woelwaters!

Dameskringlede verstaan die belangrikheid van kerngesonde gesinne en daarom was dit belangrik om by waardes te begin. Ek is so dankbaar vir twee bekwame Dameskringlede, Belinda Campher en Marda Oosthuysen, wat Waardes vir Woelwaters saamgestel het en ook vir elkeen wat die projek bevorder. Ek dra die projek op aan ons Hemelse Vader en ek weet dit gaan nog baie geseënd wees.

Coreen King
President

Die WAARDES vir WOELWATERS-projek is ‘n geloofstap. Die Dameskring beywer haar vir die vaslegging van Christelike waardes in elke kind in Suid-Afrika. Omvattende werkwinkels word landswyd aangebied waar ouers, grootouers en onderwysers opgelei en toegerus word om as padwysers kinders te begelei na ‘n beter toekoms. Kinders met ‘n gesonde waardesisteem kan hulself handhaaf in ‘n wêreld wat mank gaan aan etiese waardes. Kinders sal ook beter toegerus wees om sterk morele besluite te neem. ‘n Sterk karakter met gesonde waardes wat kleintyd al geïnternaliseer is, is van die min dinge wat ‘n kind ‘n leeftyd kan hou en vir hulle gesonde vrug bly lewer.
Die handleiding, Waardes vir Woelwaters, is in Afrikaans geskryf deur Belinda Campher. Belinda is ‘n arbeidsterapeut met meer as twintig jaar ondervinding. Die keuse van praktiese aktiwiteite en idees is grootliks gegrond op Belinda se kliniese ervaring met jong kinders, hul ouers en opvoeders.
Die handleiding is ook in Engels en Sotho vertaal. Die sukses van die projek is gewaarborg omdat Die Dameskring dit ernstig opneem om kinders beter toe te rus vir die toekoms. Dr. Danie Langner het gesê: “Gesinne is die kweekhuis van gesonde samelewingswaardes en die fondament van ‘n gelukkige gemeenskap . Gesinne bied ‘n veilige behoortruimte, waar kinders se karakter deur middel van waardes geslyp word. Wanneer die waardesisteem van ‘n land of ‘n gemeenskap onder druk is, soos wat ons tans beleef, raak dit die gesin.”
Ons het dus ‘n groot verantwoordelikheid en daarom kan ons nie sit en wag totdat ‘iemand anders’ belê in ons kinders nie. Ons het ‘n taak om nou die ‘goeie saad’ te saai, sodat ons op ‘n dag ‘jubelend die oes sal inbring.’

Marda Oosthuysen

Die fasiliteerder en motiveringspreker, Marda Oosthuysen, bied werkwinkels en optredes by oueraande of opleidingsessies van opvoeders aan.

BESTELLINGS EN BESPREEK VAN WERKSWINKELS EN OPLEIDING:

Hoofkantoor
Tel: 012 301 1761
e-pos adresadmin@dameskring.co.za

Kontak ons