Meer oor ons

Afrikaanse Christenvroue Organisasie

In Augustus 1967 het Marthella Pretorius en haar man gewonder of daar ‘n Afrikaanse vroueorganisasie bestaan, met as doelbewuste strewe die uitbou van die Afrikanersaak.

Nadat hulle al die bestaande vroueorganisasies bespreek het, het Marthella toenemend besin oor hoe so ’n organisasie tot stand kon kom en wie die inisiatief kon neem. Sy hoor ’n preek oor Jesaja 6:8 “Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê: ‘Wie sal ek stuur? en wie sal vir ons gaan?’ Toe antwoord ek:”Hier is ek, stuur my.”

En: Die Dameskring word op 18 Oktober 1967 gestig!

Marthella besef dat net een mens wat van ’n saak oortuig is, ’n groot taak kan aanpak… Sy was bereid om “gestuur” te word! Elke suksesverhaal in die geskiedenis van ’n organisasie is voorafgegaan deur die gehoorsaamheid van ’n individu. Vir Die Dameskring was Marthella Pretorius so ’n individu!

Sy het in moeilike omstandighede ’n groot en edel taak met merkwaardige onderskeiding verrig. Met haar dinamiese, maar nederige, voorbeeld het sy vure in mense se harte aangesteek.

Haar vermoë om ’n droom in ’n werklikheid te omskep, was ‘n inspirerende boodskap vir haar volgelinge.

Die Dameskring het haar stigter verloor, maar die organisasie waarvoor sy só lief was en wat aan soveel vroue ’n nuwe visie, dinamika en betrokkenheid gebring het, leef voort! Ons huldig haar vir die inisiatief en daadkrag wat sy geopenbaar het om aan Suid-Afrikaanse vroue ’n eie staanplek in die Afrikaanse kultuurhuishouding te gee.

Die Dameskring is ‘n kultuurorganisasie vir alle vroue, 18 jaar en ouer, wat Christenskap uitleef en Afrikaans praat; wat die grondslag, doelstellings en werkswyse van die organisasie onderskryf.

Grondslag

Die Dameskring tree op volgens die riglyne van die Woord van God-drie-enig en in belang van alle mense in Suid-Afrika.

Visie

Geïnspireerde Afrikaanse Christenvroue maak as leier ʼn verskil in hul gemeenskap en in die breër Suid-Afrika.

Missie

Die Dameskring inspireer en bemagtig Christenvroue om as leiers en positiewe verskilmakers die Afrikaanse kultuur uit te leef, hul gemeenskappe dinamies te dien en te help bou aan ons land, Suid-Afrika.

Embleem

Die vrou dui daarop dat ons ‘n vroue organisasie is wat ‘n verskil wil maak, nie net ons gemeenskap nie, maar ook oor ons grense heen, daarom Afrika as deel van die vrou. Ons is mos kinders van Afrika.

Die pylpunte – lede is doelgerig en relevant, vir nou en vir die toekoms. Vroue streef na sukses, in die klein en in die groot sirkels waar beweeg word.

Kleure: Rooi simboliseer die hart, liefde en warmte wat alles deel vorm van die DK vrou. Blou simboliseer lewe. Ons vestig ons hoop op Hom wat lewe gee.

Die sirkels wat al wyer uitkring, stel die rimpels voor wat uitkring na buite: Vanuit Die Dameskring, moet ons as lede ons boodskap na buite uitdra. Ons invloedsfeer kring uit vanaf ons as lede na ons gesinne, ons gemeenskap en die breër samelewing.

Erekode

Ons erken mekaar as geesgenote.
In ons omgang met mekaar is ons bedagsaam, simpatiek en verdraagsaam.
Ons waardeer mekaar en is te alle tye gereed om mekaar by te staan.
Ons waak oor mekaar se belange en deel in mekaar se vreugde en leed.
Ons erken mekaar se vermoëns.
Ons vertrou mekaar onder alle omstandighede.
Ons is bereid tot diensbaarheid en aktiewe deelname in ons gemeenskap.
Ons tree met selfdissipline op.
Ons glo in die albestier van God-drie-enig en soek bo alles die verheerliking van Sy naam.
Ons waak en werk!

Mandjie0
Daar is geen produkte in jou mandjie nie.
Kyk nog rond
0