Internasionale Dag vir Plattelandse Vroue – 15 Oktober 2022

 In 2007 verklaar die Algemene Vergadering van die Verenigde Nasies ’n spesifieke dag wat opgedra word aan plattelandse vroue.  Sederdien word dit wêreldwyd op 15 Oktober gevier.

Maar hoe raak dit ons as lede van Die Dameskring en waarom behoort ons betrokke te raak by die viering van die Internasionale Dag vir Plattelandse vroue?

Baie lede van Die Dameskring woon en werk in landelike gebiede en hul mede-lede in stedelike gebiede, waardeer en ondersteun die omstandighede en die uitdagings van plattelandse vroue.  Die Dameskring is geaffilieer by die Associated Country Women of the World (ACWW) en hierdie wêreldwye organisasie, met raadgewende status by die Verenigde Nasies, maak Die Dameskring onlosmaakbaar deel van die rolspelers en besluitnemers wat op die internasionale verhoog die omstandighede van landelike, en ander vroue, bespreek en maniere vind om aan hierdie vroue ’n stem te bied.

Internasionale Dag van Landelike of Plattelandse vroue bied ons die geleentheid om die prestasies van vroue te vier. Dit stel ons in staat om die stryd wat vroue in die gesig staar, veral op landelike plekke, te verstaan.  Dit bied geleentheid om die harde werk en bydraes van hierdie vroue in die landbou en die ontwikkeling van landelike gemeenskappe, te waardeer.

Hierdie dag is ’n herinnering daaraan dat daar miljoene vroue in afgeleë landelike gebiede is wat ons hulp nodig het.  Van basiese geriewe tot finansiële hulpmiddels, is wyses waarop daar uitgereik kan word om ’n verskil in die lewens van hierdie vroue te maak.

Wanneer ons op 15 Oktober die Internasionale Dag vir Plattelandse en Landelike vroue vier, word ons daaraan herinner om stereotipes te beveg.  Vroue word aan verskillende tipes sosiale en geslagsnorme onderwerp.  Alhoewel die lewens van vroue in die stede verbeter, beveg die vroue in landelike gebiede steeds stereotipes en vooroordele teen hulle.  Hierdie dag vra van ons om op te staan vir hierdie vroue en hulle te ondersteun om los te breek van die boeie van maatskaplike norme en diskriminasie.

Landelike vroue is die ruggraat van gesinne, gemeenskappe en nasies, maar hulle ly die ergste gevolge van klimaatsverandering en konflik, is dikwels stemloos in wetgewing en bly onbeskermd en sonder ondersteuning. Associated Country Women of the World en Die Dameskring bestaan om dit te verander.

Toe ACWW in 1929 gestig is, was die enigste doel van die organisasie om die stemme van landelike vroue te bevorder deur wat ons vandag ”voorspraak” noem.  Ons sal graag elke lid van ACWW na die Verenigde Nasies wil bring om hulself te verteenwoordig, maar dit is ongelukkig nie moontlik nie en daarom woon ek die vergaderings van die Verenigde Nasies by om die byna 10 miljoen lede van ACWW te verteenwoordig.  Ons doen dus alles in ons vermoë om inligting van ons lede in te samel om te verseker dat hul stemme op nasionale en internasionale vlak gehoor word.

ACWW is verbind tot die Volhoubare Ontwikkelingsdoelwitte en glo dat groter verteenwoordiging van landelike vroue van kritieke belang is vir hul sukses.  Ons sal voortgaan om ons Konstultatiewe Status met die Verenigde Nasies te gebruik om die stemme van ons lede te versterk en skakeling in werking stel wat regerings tot verantwoording roep wanneer hulle landelike vroue faal.  Dit kan bereik word deur ons raadplegende status met die Verenigde Nasies se Ekonomiese en Maatskaplike Raad, waar ons toegang het tot belangrike beraadslagende geleenthede.  Ons gebruik ons netwerk en kontakte deur verskeie regerings, organisasies en meganismes by die Verenigde Nasies om ons te beywer vir die regte van landelike vroue wêreldwyd.

Met die viering van Internasionale Dag van Plattelandse vroue word vroue bemagtig om hul plek in besluitneming in hul gemeenskappe in te neem deur bewustheid van die regte van vroue te bevorder, toegang tot ’n netwerk van ondersteunende vroue te bied en kennis te deel.

Kom ons vier Internasionale Dag van Plattelandse en Landelike Vroue in ware DK-styl!

Bydrae deur:  Magdie de Kock, lid van Heidelberg Suikerbosrandtak en Wêreldpresident van die Associated Country Women of the World of soos dit in Afrikaans bekendstaan:  Die Wêreldbond van Plattelandse Vroue.

 

 

Mandjie0
Daar is geen produkte in jou mandjie nie.
Kyk nog rond
0