AFTREE-OORD OF NIE?

 Wanneer  ‘n mens ouer word, raak dit vir almal ‘n belangrike besluit:  moet ek my huis verkoop en na ‘n aftree-oord verhuis?  Dit is verkieslik en belangrik dat elke persoon of egpaar self daardie besluit neem. Dit vergemaklik die  aanpassing.  Indien kinders of omstandighede jou dwing om af te skaal, is die  aanpassing soveel moeiliker.

Dit is belangrik om te besef dat ‘n aftree-oord nie primêr bedoel is vir verswakte bejaardes nie. Dit is ‘n veilige tuiste vir mense wat wel nog onafhanklik kan en wil  leef. Tehuise vir Bejaardes versorg verswakte persone.

Die volgende moontlike probleme moet in ag geneem word:

  • Daar is sekere vereistes waaraan jy moet voldoen om in ‘n aftree-oord toegelaat te word. Hulle stel hulle eie ouderdomsperk vas, die aansoeker  moet die versekering kan gee dat hy of sy nog onafhanklik kan bly en die finansiële vermoë het
  • Beide jou fisiese spasie en jou privaatheid gaan beperk word
  • Psigiese spasiebeperking hang van die individu  af. Indien kontak met die wêreld buite die oord behou word met kinders, kerk en organisasies, kan met die lewe soos voorheen  aangegaan word.. Die aftree-oorde het ook baie bedrywighede waaraan deelgeneem kan word.
  • Kleiner leefspasies, soos  woonstelle bemoeilik die onthaal van vriende .
  • Daar is sekere reëls waarvolgens sekere dinge gedoen moet word. Dit kom eintlik net neer op goeie maniere en die inagneming van mede-inwoners.
  • Daar is meestal goeie sekuriteit in die oorde wat dit ‘n regte “sluit en ry” ervaring gee. Sekuriteit is baie beter as in normale woonplekke..
  • Die koste om in ‘n sorgeenheid in ‘n aftree-oord te bly is deesdae baie hoog.  Dit geld ook vir die dienste van opgeleide versorgers. Sommige aftree-oorde het egter ‘n tariefbeleid waarvolgens dienste van versorgers verkry kan word  vir bv net ‘n uur per dag vir noodsaaklike behoeftes.

Besin oor die tipe verblyf wat nodig is. Huise en woonstelle  kan in ‘n in ‘n aftree-oord gekoop of gehuur  word, of lewensregopsies kan uitge-oefen word..

Lees die fynskrif op enige kontrak baie deeglik.!

Kies ‘n Aftree-oord wat aan joú vereistes voldoen. Party het meer ruimte as ander., In party kan jy jou eie tuin maak, party laat troeteldiere toe, ander nie. Party het meer huise en ander meer woonstelle. Die aanpassing in ‘n huis sal makliker wees as in ‘n woonstel indien  jy nie gewoond was aan woonstellewe nie.

Besin en besluit vóór omstandighede of familie  jou daartoe dwing!

Geksryf deur:  Rina Grové van Brackenfell Simfonietak

 

Mandjie0
Daar is geen produkte in jou mandjie nie.
Kyk nog rond
0