Boeliegedrag

GEWELD EN BOELIEGEDRAG IN SKOLE, ASOOK TEEN KUBERBOELIE
Meer as die helfte leerders op die skoolbanke het al deurgeloop onder ‘n boelie of boelies! Dit
is skrikwekkende syfers en is aan die toeneem. Ouers, onderwysers, grootouers, niemand
moet dit ligtelik opneem nie. Ons kinders verdien ’n veilige gemeenskap waarbinne hulle kan
leef, lag en floreer.
Ons moet ons kinders ernstig opneem as ons vermoed hulle word geboelie. Moenie dink dit
gaan oorwaai nie, moenie dadelik dink die fout lê by jou kind nie. Help hulle, leer hulle
lewensvaardighede wat hulle vorentoe, selfs in die werkplek eendag, goed sal kan gebruik.
Jou kind moet weet dat jy altyd daar is vir hulle, altyd met respek na hulle sal luister sonder
om te oordeel en dat jy hulle te alle tye sal beskerm. Luistervaardighede, m.a.w. om kalm te
bly en nie te oorreageer wanneer jou kind oor hierdie onderwerp of oor voorvalle wil gesels
nie, om te wys jy gee werklik om, m.a.w. om tyd te maak om te kommunikeer, om te hoor wat
nie gesê word nie, om die kind te help om taal te vind vir sy/haar emosies en om sensitief
respekvol met sulke gesprekke om te gaan, is uiters belangrik.
Daar is tog ’n verskil tussen gewone tergery teenoor konfliksituasie teenoor boeliery. Leer
kinders die verskil herken lank voordat hulle slagoffers van boeliery word. Leer jou kind van
vroeg af boeliery is onaanvaarbaar en leer hulle eerder om die verskille tussen mense raak te
sien, te aanvaar en te waardeer. Leer jou kind respek vir alle konings en diensknegte.
Daar is verskeie tipes boeliery, waarvan kuberboeliery die grootste gevaar is vir enige kind of
tiener wat toegang tot ’n selfoon het. Kuberboelies gebruik graag sosiale media as platform
vir hulle teistering, want hulle dink hulle sal nie uitgevang word nie en hulle het meer moed
omdat hulle gesigloos, anoniem en geïsoleerd te werk kan gaan. Kuberaanvalle is geweldig
indringend, baie persoonlik, wreed en dikwels nimmereindigend. Kuberboeliery het
verreikende gevolge en kan selfs tot selfdood lei. Leer jou kind ook hoe om oor hierdie sake
te kommunikeer.
Kinders wat seer het, maak ander kinders seer. Boelies kom dikwels uit wanfunksionele huise
waar hulle min of geen liefde ontvang nie, waar hulle misken word en dikwels self ly onder
boelie- of aggressiewe gedrag. Leer hulle hoe om met ongemaklike emosies om te gaan.
Bou hulle selfvertrouevlakke, hulle onafhanklikheid en selfbeeld. Empatie is die mees
verwaarloosde emosie in ons tyd waar elkeen net vir homself leef.
Die belangrikheid van selfwaarde kan nie onderskat word nie. Selfwaarde moet van geboorte
af gekweek word, nie deur pryswoordjies en luide toejuiging nie, maar met respek,
waardigheid, bemagtiging en goeie openlike kommunikasie.
Van kleutertyd af moet ’n kindjie geleer word dat hy/sy wonderlik en volmaak geskape is en
so ook ander. Bou jou kind se selfbeeld en geestesgesondheid op ’n deurlopende basis met
voort-durende kommunikasie en leer hulle vaardighede wat nodig is om moeilike situasies te
hanteer. Leer en modelleer vaardighede soos probleemoplossing, impulsbeheer,
woedehantering en selfdissipline en bemagtig hulle om positiewe maniere te vind om
viktimisering doeltreffend aan die lig te bring en te help stuit.

Bydrae deur Elize Barnardt

Bronne: afrikaans.com
Lees meer skakels: AfriForum se Teenboeliegids.  https://afriforum.co.za/afknouery-in-skole-is%20jou-kind-dalk-die-boelie/

 

 

Mandjie0
Daar is geen produkte in jou mandjie nie.
Kyk nog rond
0