DIE DAMESKRING BERAAD 2023

PANEELBESPREKING – GRITGuts, resilience, initiative and tenacity

(Aanvoeling/Instink, veerkragtigheid, inisiatief en volharding)

 Aangebied deur: Magdie de Kock. Wêreldpresident van ”Associated Country Women of the World

 Inleiding en bekendstelling van my werk as die Wêreldpresident van ACWW:

Ek het die wonderlike voorreg om vir die afgelope 10 jaar op die Raad van Trustees van die grootste vroue-organisasie in die wêreld te dien –   die afgelope 4 jaar as Wêreldpresident, en pas her-verkies vir nog ’n termyn van drie jaar.

GRIT DIE DAMESKRINGBERAAD 2023 (Magdie de Kock)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandjie0
Daar is geen produkte in jou mandjie nie.
Kyk nog rond
0